Helpdesk

Welk beleid voert Netatmo inzake de vertrouwelijkheid van de gegevens van de gebruikers?

Terwijl u gebruik maakt van de diensten van NETATMO, worden uw persoonsgegevens verzameld en gebruikt overeenkomstig met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, met name Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad (de "Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679" of "AVG"), en alle andere Europese en nationale regelgevingen die op dit gebied van toepassing zijn en die kunnen worden toegevoegd of vervolgens worden vervangen (hierna aangeduid als "Wetgeving inzake gegevensbescherming").

Raadpleeg onze privacyverklaring voor meer informatie.

Bijgewerkt

Was dit artikel nuttig?