Helpdesk

Waarom werkt mijn Thermostaat nog steeds in de hysteresemodus, terwijl ik het gevorderde algoritme (PID) wil activeren?

Opmerkingen

  • De berekening van de parameters kan alleen worden uitgevoerd in een koude periode waarin de Thermostaat de verwarming actief regelt.
  • Als de temperatuur in de woning zeer snel stijgt, is het raadzaam de ingestelde temperaturen van de Comfort-modus en de Eco-modus meerdere graden te laten verschillen, zodat de thermostaat nauwkeurige ijkpunten heeft.

Het gevorderde algoritme (PID) activeren

Aan het begin van de levensduur van de Thermostaat is alleen het hysteresealgoritme beschikbaar.Tijdens de eerste werkingsweken van de verwarming zal de Thermostaat de specifieke kenmerken van uw woning bepalen, met name de thermische traagheid en de isolatie.Als deze parameters zijn verkregen (hiervoor hoeft u niets te doen), krijgt u een melding in de Netatmo Energy-app dat het gevorderde algoritme (PID) kan worden geactiveerd.

NTH_HeatingAlgo.png

Voordat u deze melding heeft ontvangen, is het niet mogelijk het gevorderde algoritme (PID) geforceerd te activeren.
Het is daarna mogelijk deze uit te schakelen en terug te keren naar een hysteresealgoritme.

Meer hulp: hoe werken de verwarmingsalgoritmes?

Bijzondere gevallen

  • Het gevorderde verwarmingsalgoritme (PID) is niet handig voor systemen met grote traagheid. Het wordt dus niet voorgesteld in gevallen waarin het standaard hysteresealgoritme al goede resultaten bereikt (vloerverwarming enz.).
  • Het gevorderde verwarmingsalgoritme wordt afgeraden voor apparaten die een vast ontstekings- en dovingstijdstip nodig hebben voor de werking, omdat dit de goede werking en de levensduur negatief kan beïnvloeden (pelletketels, bepaalde warmtepompen).
  • Het PID wordt automatisch uitgeschakeld bij ingestelde temperaturen lager dan of gelijk aan 14 °C. Het is niet nuttig om de verwarming vaker in of uit te schakelen als er niemand aanwezig is in de woning.
  • Voor Netatmo Intelligente Radiatorkranen wordt de PID-modus automatisch ingeschakeld zodra de parameters bekend zijn. Het is niet mogelijk om een van beide algoritmes geforceerd in te schakelen.

Bijgewerkt

Was dit artikel nuttig?

Meer hulp nodig? Een aanvraag indienen