Helpdesk

Luchtkwaliteitsindex (LKI)

De luchtkwaliteitsindex meet de luchtkwaliteit in uw buitenomgeving. De index geeft informatie over de graad van luchtvervuiling en de eventuele gevolgen voor de gezondheid.

In de applicatie worden de luchtkwaliteitsindex en de belangrijkste luchtverontreinigende stof in de lucht weergegeven.

Hoe werkt de LKI?

De LKI kan worden berekend voor de vijf belangrijkste luchtverontreinigende stoffen die worden gereguleerd door de « Clean Air Act »: ozonconcentratie op bodemniveau (03), verontreiniging door zwevende deeltjes (ook wel fijnstof genoemd, PM2.5 en PM10), koolmonoxide (CO), zwaveldioxide (SO2) en stikstofdioxide (NO2).

De Luchtkwaliteitsindex bestaat uit een waarde tussen 0 en 500, en een beoordeling van het risico voor de gezondheid gaande van goed tot gevaarlijk.

LKI-meting Niveau van het risico voor de gezondheid Betekenis
0 à 50 Goed De luchtkwaliteit is bevredigend en de luchtverontreiniging vormt weinig of geen risico.
51 à 100 Matig De luchtkwaliteit is aanvaardbaar, toch kunnen bepaalde verontreinigende stoffen enig risico inhouden voor de gezondheid van een zeer kleine groep personen die bijzonder kwetsbaar zijn voor luchtverontreiniging.
101 à 150 Ongezond voor kwetsbare bevolkingsgroepen Kwetsbare personen kunnen gezondheidseffecten ondervinden. De meeste mensen zullen geen last hebben.
151 à 200 Ongezond Iedereen kan gezondheidseffecten ondervinden; kwetsbare personen kunnen ergere gezondheidseffecten ondervinden.
201 à 300 Zeer ongezond Gezondheidswaarschuwing: iedereen kan ergere gezondheidseffecten ondervinden.
301 à 500 Gevaarlijk Gezondheidswaarschuwingen in noodsituaties. De waarschijnlijkheid is groter dat de bevolking in haar geheel getroffen wordt.


Bronnen

We gebruiken de dataprovider AerisWeather voor alle luchtkwaliteitsgegevens. De gegevens zijn gebaseerd op de standaard AirNow.

Bezoek de volgende pagina voor meer informatie over de standaard AirNow (beschikbaar in het Engels en het Spaans): https://www.airnow.gov/aqi/aqi-basics/

Bijgewerkt

Was dit artikel nuttig?

Meer hulp nodig? Een aanvraag indienen